Го­лов­на » Но­вини ком­панії » Про пен­си­он­ную ре­фор­му
Пен­си­он­ная ре­фор­ма - но­вос­ти сен­тября

"Ук­раїнсь­ке національ­не інформ. агенс­тво" от 09.09.2011  "Яну­кович под­пи­сал пен­си­он­ную ре­фор­му"

http://www.uni­an.net/ukr/news/news-455775

 

Ли­га За­кон.ua от 13.09.2011 "У Мінсоц­політи­ки пла­ну­ють за­пус­ти­ти дру­гий рівень пенсій­ної сис­те­ми вже у 2013 році"
      http://news.li­gaza­kon.ua/news/2011/9/13/48587.htm

Ли­га За­кон.ua от 13.09.2011 "У Мінсоц­політи­ки пла­ну­ють за­пус­ти­ти дру­гий рівень пенсій­ної сис­те­ми вже у 2013 році"

http://news.li­gaza­kon.ua/news/2011/9/13/48587